Lista szkół - Gmina Zator


Wybierz miasto:
szkoły Graboszyce
szkoły Grodzisko
szkoły Laskowa
szkoły Palczowice
szkoły Podolsze
szkoły Rudze
szkoły Smolice
szkoły Zator

Gimnazjum
Kongresowa 11
32-640 Zator
telefon: 0338410803
Gimnazjum przy Zespole Szkół
Graboszyce 125
32-640 Graboszyce
telefon: 0338412813
Gimnazjum Publiczne w Podolszu
Zatorska 37
32-640 Podolsze
telefon: 0338412208
Liceum Ogólnokształcące
Kongresowa 11
32-640 Zator
telefon:
Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
Laskowa 3
32-640 Laskowa
telefon: 0338412192
PRYWATNA SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
KONGRESOWA 11
32-640 Zator
telefon: 0122746626
PRYWATNE UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
KONGRESOWA 11
32-640 Zator
telefon: 0122746626
Publiczna Szkoła Podstawowa Rudzkiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego w Rudzach

32-640 Rudze
telefon: 0338410590
Publiczna Szkoła Podstawowa w Podolszu
Zatorska 37
32-640 Podolsze
telefon: 0338412208
Publiczne Przedszkole w Podolszu
Widok 11
32-640 Podolsze
telefon: 0338412809
Publiczne Przedszkole w Rudzach

32-640 Rudze
telefon: 0338410572
Samorządowe Przedszkole w Zatorze
Kongresowa 5
32-640 Zator
telefon: 0338412157
Szkola Podstawowa
3
32-640 Laskowa
telefon: 0338412192
Szkoła Podstawowa
2
32-640 Smolice
telefon: 0338412207
Szkoła Podstawowa
Kongresowa 11
32-640 Zator
telefon: 0338410803
Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół
Graboszyce 125
32-640 Graboszyce
telefon: 0338412813
Szkoła Podstwowa w Grodzisku
100
32-640 Grodzisko
telefon: 0338412278
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Palczowicach
17
32-640 Palczowice
telefon: 0338412206
Zespół Szkół Ogólnokształcacych
Kongresowa 11
32-640 Zator
telefon: 0338410803
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Podolszu
Zatorska 37
32-640 Podolsze
telefon: 0338412208
Zespół Szkół w Graboszycach
Graboszyce 125
32-640 Graboszyce
telefon: 0338412813

1